Razvoj algoritamskog razmišljanja kao osnove programiranja – ulog u budućnost

programer

Obuka obuhvata početne korake u učenju programiranja. Tokom kursa učesnici će ovladati logikom osnovnih upravljačkih struktura (linijske, razgranate i ciklične strukture), kao i tehnikama rada sa nizovima.

Pored početnog rešavanja problema na algoritamskom novou, kurs predviđa i izradu windows aplikacija kodiranjem u programskom jeziku Visual C#. To podrazumeva i upoznavanje sa osnovnim pojmovima programiranja vođenog događajima (izrada dizajna, rad sa kontrolama, događaji i reakcija na događaje)

Program se sprovodi uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.


Multimedijalni onlajn priručnik iz računarstva i informatike

e-bookOnline priručnik sadrži lekcije sa teorijskim osnovama i testove za proveru novoa savladanosti sadržaja iz sledećih oblasti: hardver računarskih sistema, operativni sistemi, office programi (Word, Excel, PowerPoint, Access). Materijal je namenjen osnovcima i učenicima prvih razreda srednjih škola.

Kursevi su otvoreni su za pristup u ulozi gosta (bez registrovanja na sajt). U tom slučaju moguće je pregledati lekcije, ali ne i pristupiti izradi testova. Za korisnike kojima je to potrebno ostavljena je mogućnost samoregistracije.

Online priručnik je kreiran uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

    Preskoči kursevi