Razvoj algoritamskog razmišljanja kao osnove programiranja – ulog u budućnost

programerObuka obuhvata početne korake u učenju programiranja. Tokom kursa učesnici će ovladati logikom osnovnih upravljačkih struktura (linijske, razgranate i ciklične strukture), kao i tehnikama rada sa nizovima.

Pored početnog rešavanja problema na algoritamskom novou, kurs predviđa i izradu windows aplikacija kodiranjem u programskom jeziku Visual C#. To podrazumeva i upoznavanje sa osnovnim pojmovima programiranja vođenog događajima (izrada dizajna, rad sa kontrolama, događaji i reakcija na događaje)

Program se sprovodi uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.