Kataloški broj: 193

Kompetencija: K1

Prioriteti: 3

Trajanje obuke: 5 nedelja (32 sata, 2 sata neposrednog rada sa učesnicima) 32 boda

Kataloški broj: 426

Kompetencija: K2

Prioriteti: 3

Trajanje obuke: 5 nedelja (32 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima) 32 boda

Kataloški broj: 235

Kompetencija: K4

Prioriteti: 3

Trajanje obuke: 5 nedelja (24 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima)24 boda