Kataloški broj: 426

Kompetencija: K2

Prioriteti: 3

Trajanje obuke: 5 nedelja (32 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima) 32 boda