Kataloški broj: 235

Kompetencija: K4

Prioriteti: 3

Trajanje obuke: 5 nedelja (24 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima)24 boda