Kataloški broj: 193

Kompetencija: K1

Prioriteti: 3

Trajanje obuke: 5 nedelja (32 sata, 2 sata neposrednog rada sa učesnicima) 32 boda